Община Кюстендил

Училище

Контакти

1

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

гр. Кюстендил, ул. „Гладстон“ № 2

Допълнителен адрес ул. „Спартак“ № 21

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.kmkn.eu/

Мариана Панчева  - директор

0882 885 145

Анелия Ризова – зам.директор УД

0882 885 146

Пиринка Ангелова – зам.директор АСД

0882 885 147

Искра Владимирова – зам.директор УД

0882 885 185

Спаска Шопова – главен счетоводител

0882 885 148

Божанка Гонева – зав. АС

0879 076 985

Васил Николов – домакин

0879 076 989

2

ОУ „Проф. Марин Дринов“

гр. Кюстендил,  бул. „България“ № 35

Допълнителен адрес, ул. „Дондуков“ № 43

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://marindrinov.wordpress.com/

Румяна Здравкова – директор

0882 885 205

Антоанета Апостолова – зам.директор

0882 885 166

Галя Тонева – зам.директор

0882 885 155

Светла Георгиева – главен счетоводител

0882 885 169

Даниела Лазова – зав. АС

0882 885 168

Надежда Накова – домакин

0886 988 993

Соня Димитрова – техн. изпълнител

0899 183 525

3

Шесто  ОУ „Свети Паисий Хилендарски“

VI ОУ „Свети Паисий Хилендарски“

гр. Кюстендил, ул. „Ефрем Каранов“ № 33

Допълнителен адрес:

ул. „Кокиче“ № 7

Допълнителен адрес:

 ул. „София“ № 6

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://6ou.info/

Здравка Тасева – директор

0882 885 197

Лилия Равелова – ЗДУД

0882 885 208

Диана Костадинова – ЗДУД – база 1

0882 950 206

Силва Славева – ЗДУД – база 2

0882 885 176

Мая Николова – гл. счетоводител

0882 885 196

Таня Николова – зав. АС

0882 885 195

4

Начално училище „Свети Климент Охридски“

гр. Кюстендил, ул. „Проф. Георги Паспалев“ № 11

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.nu-kn.com/index.php

Евелина Димитрова  - директор

0882 885 217

Силвия Коцева – гл. счетоводител

0882 885 215

Ива Алексиева – ЗАС

0882 885 216

5

НУ „Св. Св. Кирил и Методий“

с. Раждавица

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.nurajdavica.com/

Антоанета Веселинова – директор

0882 885 274

Нина Стоицова – гл. счетоводител

0882 885 275

Валентина Николова – касиер-домакин

0882 885 276

6

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“

гр. Кюстендил, ул. „Проф. Георги Паспалев“ № 11

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://pmgkn.com/

Елена Стоилова – директор

0886 414 810

Даниела Дърманска – зам.директор

0877 999 140

Михаела Владимирова – зам.директор

0886 415 004

Силвия Кумитска – гл. счетоводител

0884 885 211

Христина Божилова – техн.секретар

078/55 22 59

Соня Таскова – касиер-домакин

7

Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“

гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 2

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://eg-kn.eu/

Иванка Янкова – директор

0882 885 245

Даниела Вучкова – зам.директор

0899 676 111

Десислава Димитрова – гл.счетоводител

0882 885 244

Валя Христова – зав. АС

0887 300 085

Десислава Котева – домакин

0887 000 532

8

Спортно училище „Васил Левски“

гр. Кюстендил, ул. „Спартак“ № 21

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.suvlkn.com/

Любомир Анчев – директор

0884 944 344

Илиана Шопова – пом.директор

0882 885 266

Валери Георгиев – гл.счетоводител

0884 474 848

Сашка Николова – зав. АТС

0882 885 264

Даниела Николова – домакин

0883 777 933

9

ПГИМ „Йордан Захариев“

гр. Кюстендил, ул. „19 февруари“ № 28

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.pgimkn.com/

Таня Динева – директор

0882 885 471

Динко Новаков – зам.директор УД

0879 068 423

Пламен Александров – зам.директор АСД

0879 068 424

Емилия Дъбовска – гл.счетоводител

0895 456 896

Милена Черешарска – касиер-домакин

0879 069 080

Силвия Петрова –техн.изпълнител

0879 069 071

10

ПГЛП „Владимир Димитров – Майстора“

гр. Кюстендил, ул. „Искър“ № 5

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://pglp-kn.com/

тел. 078/52 40 56

Антонина Димитрова – директор

0882 885 491

Елеонора Янева – гл. счетоводител

0882 885 493

Цветанка Цветанова – адм.секретар

0882 885 492

11

ПГТ „Н.Й.Вапцаров“

гр. Кюстендил, ул. „Раковски“ № 2

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://pgtkn.com/

Румяна Симеонова – директор

0877 333 026/0879 000 786

Венцеслав Механджийски – зам.директор

0879 000 785

Антон Георгиев – гл.счетоводител

0877 856 343

12

ПГСС „Св. Климент Охридски“

гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 253

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.daskalo.com/pgsskn/

Карамфилка Гъркова – директор

0882 885 482

Кирил Кирилов – гл.счетоводител

0882 885 481

Къню Стаменков – домакин

0888 790 868

13

ПТГ „Джон Атанасов“

гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ № 7

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.ptg-kn.com/

078/52 02 79

Инж. Румяна Георгиева – директор

0885 757 193

Мария Николова – гл.счетоводител

078/52 26 87

Новини от Кюстендил

Новини от Община кюстендил Вижте повече...

Община Кюстендил

Това е връзка към официалния сайт на Община Кюстендил. Виж повече...

РУО Кюстендил

Това е връзка към официалния сайт на РУО Кюстендил. Виж повече...