Делегирани бюджети 2009

ФОРМУЛА  за  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  на  СРЕДСТВАТА  по  БЮДЖЕТ – 2009

за  образователни дейности в община Кюстендил

* ВАЖНО * *ВАЖНО * *ВАЖНО *

 От тук можете да изтеглите документите по съответните дейности!

ФОРМУЛА  за  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  на  СРЕДСТВАТА  по  БЮДЖЕТ – 2009 на  дейност „Целодневни детски градини” в община Кюстендил 

  • DB_DG _ 2009.doc
  • DB_DG_2009(1).xls

ФОРМУЛА за  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  на  СРЕДСТВАТА по  БЮДЖЕТ – 2009 на дейност „Общообразователни училища” в община Кюстендил

  • DB_OOU_ 2009.doc
  • DB_Uc_2009.xls

ФОРМУЛА за  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТАпо БЮДЖЕТ 2009 год. за дейност „Специални училища” в община Кюстендил

  • DB_OOUBZ_2009.doc

ФОРМУЛА за  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  на  СРЕДСТВАТА по  БЮДЖЕТ – 2009 на  дейност „Общежития” в община Кюстендил

  • DB_Obshtezhitie_2009.doc

ФОРМУЛА за  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  на  СРЕДСТВАТА по БЮДЖЕТ – 2009 на  дейност „Полудневна подготовка на 6-годишни деца”в община Кюстендил

  • DB_PPP_6_2009.doc
  • PPP_Obsht_2009.xls

ФОРМУЛА за  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТАпо БЮДЖЕТ 2009 год. за дейност „Спортни училища” в община Кюстендил

 DB_SU__2009.doc