2013/2014 учебна година

ФОРМУЛА  за  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  на  СРЕДСТВАТА  по  БЮДЖЕТ – 2014

за  образователни дейности в община Кюстендил

* ВАЖНО * *ВАЖНО * *ВАЖНО *

Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти /ЕРС/ за 2014 година между училищата, детските градини и обслужващите звена – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Кюстендил

http://kustendil.bg/images/stories/pix/pdf.gifПрограма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Кюстендил за 2014 г.

Списък на одобрените учебници за учебната 2013-2014 година

Ваканции и неучебни дни