ФОРМУЛА  за  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  на  СРЕДСТВАТА  по  БЮДЖЕТ – 2013

за  образователни дейности в община Кюстендил

* ВАЖНО * *ВАЖНО * *ВАЖНО *

От тук можете да изтеглите документите за всички дейности!

Формула за 2013г. за Дейност «Общообразователни училища»
Формула за 2013г. за Дейност «Подготвителна полудневна група в училище»
Формула за 2013г. за Дейност «Общежития»
Формула за 2013г. за Дейност «Детски градини»
Формула за 2013г. за Дейност «Детски градини»
Разпределение на средствата за дейност «Общообразователни училища» за 2013 година
Разпределение на средствата за дейност «Детски градини» за 2013г.
Разпределение на средствата за дейности «Подготвителни полудневни групи» и «Общежития» за 2013г.

Заповед № РД-00-287 от 27.02.2013 г. за УТВЪРЖДАВАНЕ, на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 41a, ал. 3 от от Закона за народната просвета, формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти /ЕРС/ за 2013 година между училищата, детските градини и обслужващите звена - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Кюстендил.

.

Image 

 

Новини от Кюстендил

Новини от Община кюстендил Вижте повече...

Община Кюстендил

Това е връзка към официалния сайт на Община Кюстендил. Виж повече...

РУО Кюстендил

Това е връзка към официалния сайт на РУО Кюстендил. Виж повече...