Делегирани бюджети 2010

ФОРМУЛА  за  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  на  СРЕДСТВАТА  по  БЮДЖЕТ – 2010

за  образователни дейности в община Кюстендил

* ВАЖНО * *ВАЖНО * *ВАЖНО *

 От тук можете да изтеглите документите по съответните дейности!

ФОРМУЛА  за  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  на  СРЕДСТВАТА  по  БЮДЖЕТ – 2010 на  дейност „Целодневни детски градини” в община Кюстендил 

  • DB_DG _ 2010.doc
  • DB_DG_2010(1).xls

ФОРМУЛА за  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  на  СРЕДСТВАТА по  БЮДЖЕТ – 2010 на дейност „Общообразователни училища” в община Кюстендил

  • DB_OOU_ 2010_1.doc
  • DB_Uc_2010.xls

ФОРМУЛА за  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  на  СРЕДСТВАТА по  БЮДЖЕТ – 2010 на  дейност „Общежития” в община Кюстендил

  • DB_Obshtezhitie_2010.doc

ФОРМУЛА за  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  на  СРЕДСТВАТА по БЮДЖЕТ – 2010 на  дейност „Полудневна подготовка на 6-годишни деца”в община Кюстендил

  • DB_PPP_6_2010.doc
  • PPP_Obsht_2010.xls

ФОРМУЛА за  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТАпо БЮДЖЕТ 2010 год. за дейност „Спортни училища” в община Кюстендил

 DB_SU__2010.doc

Заповед РД-00-233 от 26.02.2010г. за ОПРЕДЕЛЯНЕ, на основание чл. 44. ал. 1. т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 28 от Закона за общинските бюджети и чл. 18 от Наредбата за управление на общинския бюджет, на второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

  Zapoved_RD-00-233_26.02.2010.doc