Формули ЕРС 2015г.

ФОРМУЛА  за  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  на  СРЕДСТВАТА  по  БЮДЖЕТ – 2015

за  образователни дейности в община Кюстендил

* ВАЖНО * *ВАЖНО * *ВАЖНО *

Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти /ЕРС/ за 2014 година между училищата, детските градини и обслужващите звена – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Кюстендил